Välkommen till

LGT Bygg AB

Vi bygger hållbara relationer med våra kunder

Vi utför allt inom ramen för totalentreprenad

Vi är ett företag med det stora företagets kompetens, och det lilla företagets kundrelationer.

Med en strategisk och långsiktig plan för fastigheten sparar ni pengar och tryggar ert boende. Med en framtagen underhållsplan, får ni den bästa investeringen ni kan göra för er fastighet.

Den ger er långsiktig kontroll över planerade åtgärder, föreningens kortsiktiga och långsiktiga ekonomi och minimerar er miljöpåverkan och behov av akutinsatser.

LGT Bygg hjälper er att förverkliga era projekt och tar fram beständiga lösningar till er framtagna underhållsplan

gamla gatan puts